Trygghet

Inskolningen är viktig för att skapa en trygg bas och anknytning mellan barn, pedagog och miljö. Trygghet är viktigt för lärande och utveckling. Förskolan skapar struktur och rutiner i verksamheten för att främja trygghet och kontinuitet i barnets vardag på förskolan. Det är viktigt att varje barn ska känna sig uppmärksammad och positivt bekräftad varje dag, att de utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den.

 

Pedagoger är utbildade inom ICDP – vägledande samspel. Från och med januari 2020 arbetar vi utifrån Barnkonventionen för alla barns rättigheter.


Förskolan erbjuder trygghetssamtal med vårdnadshavare och barn varje år. Förskolan arbetar med materialet ”Liten och trygg” och ”Stopp min kropp”.

Liten och trygg
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 april 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer