FonoMix Munmetoden

Förskolorna i Arboga använder sig av en handledning och språklådor från FonoMix munmetoden, Fonologisk Multisensorisk läsinlärning. Det är läsförberedande lek med pratljud, där ljuden visas som munnar. Den förbereder de äldsta barnen i förskolan till att bli medvetna om språkljuden och munnens betydelse vid tal och läsning. Genom ett lekfullt arbete med konkreta bilder på munnar och språkljud kan barnen börja koppla ihop ljuden och bilda ord.

Att använda sig av liknande material som en röd tråd både i förskolan och skolan ger barnen bra förutsättningar och är ett fungerande redskap för att kunna hjälpa alla elever att lyckas i sin läsinlärning. Även de barn/elever som av olika anledningar är i riskzonen att utveckla lässvårigheter får effektiv och tidig hjälp att i stället lyckas i läsinlärningen.

Bild som beskriver hur FonoMix fungerar

Ett medvetet bruk av språkliga aktiviteter i en lekfull atmosfär samverkar med Läroplanen för förskolans mål med att förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
  • Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (Lpfö 98/10, s.10)
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer