Barnomsorgspeng

I Sverige finns ett system med barnomsorgspeng. Pengen är ett kommunalt bidrag till godkänd enskild förskola och fritidshem.

Barnomsorgspengen infördes från och med 1 juli 2009 och gäller för godkänd förskola, fritidshem och godkänd enskild pedagogisk omsorgsform. Syftet med barnomsorgspengen är att ge föräldrar större valfrihet, skapa större variation av pedagogiska utövare och ge utrymme för enskilda initiativ och eget företagande.

Vad innebär barnomsorgspengen?

Barnomsorgspeng för pedagogisk omsorg kan till exempel innebära bidrag till omsorg av egna barn om man samtidigt tar emot lika många barn från andra familjer. Det finns även möjlighet, under vissa förutsättningar, att få omsorgsplats i en annan kommun än hemkommunen.

Starta enskild pedagogisk omsorg

Om du vill starta en enskild pedagogisk omsorgsverksamhet i Arboga kommun, kontakta verksamhetschef Britt-Marie Deubler, Barn och utbildningsförvaltningen, telefon 0589-871 65.

 

Kommunen måste godkänna din pedagogiska omsorg och är också den myndighet som kontrollerar att den håller god kvalité och är säker.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 november 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer