Medicinska insatser

Alla elever har tillgång till skolsköterska och skolläkare regelbundet. En viktig del av deras arbete är hälsofrågor. De finns med i allt från samtal med eleverna till deltagande i skolans hälsoarbete.

 

Alla elever erbjuds hälsobesök under skoltiden. Vid dessa följs barnens hälsa, tillväxt och utveckling.

 

Hälsosamtalen är en central del av besöket där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv.

 

Vaccination erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer