Blanketter

Här hittar du Arboga kommuns blanketter.

Ungefär hälften av blanketterna är pdf-blanketter eller webbformulär som du kan fylla i, spara och skriva ut via din dator. Det anges vid varje blankett. Kom ihåg att underskriften dock måste göras för hand på anmälningar och ansökningar. Cirka hälften av blanketterna är av äldre modell och måste därför skrivas ut och fyllas i för hand.

 

Några av blanketterna är utformade som PDF-filer. För att kunna använda blanketterna behöver du ha Adobe Reader installerad på din dator. Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbplats.

Ladda ner senaste versionen av Adobe Reader.

Ibland har webbläsaren Chrome problem med ifyllningsbara pdf-blanketter. Om du har möjlighet kan du då testa en annan webbläsare.

Autogiro

Blankett medgivande för autogiro för vatten och avlopp (VA)

Blankett medgivande för Autogiro Arboga kommuns fakturor (utom VA)

Grundskola/grundsärskola

Ansökan om ledighet för elev i grundskolaPDF (måste fyllas i för hand)

Ansökan om specialkost i skolan samt informationsbrevPDF

Bygga och bo

Ajourhållning av lägenhetsregistret för flerbostadshus inklusive specialbostäder (webbformulär)

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus (webbformulär)

Information om anmälan enligt Plan- och bygglagenPDF

Information om bygglovsansökanPDF

Information om anmälan för eldstadPDF

Ansökan om bygglovPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan enligt Plan- och bygglagenPDF (ifyllningsbar pdf)

InventeringsplanPDF (måste fyllas i för hand)

Kontrollplan för eldstadPDF (måste fyllas i för hand)

GrannemedgivandePDF (måste fyllas i för hand)

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälanPDF (ifyllningsbar pdf)

Beställning av kartaPDF (ifyllningsbar pdf)

Beställning av mätuppdragPDF (ifyllningsbar pdf)

Intresseanmälan för tomt i Arboga KommunPDF (måste fyllas i för hand)

Ansökan om planbeskedPDF (ifyllningsbar pdf)

Strandskydd

Ansökan om strandskyddsdispensPDF (ifyllningsbar pdf)

Delaktighet och synpunkter

Lämna synpunkter, beröm eller förslagPDF (måste fyllas i för hand)

Lämna in ett medborgarförslagPDF (måste fyllas i för hand)

Kommunalt vatten- och avlopp

Servisanmälan för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet PDF(ifyllningsbar pdf)

Enskilt avlopp och slamhantering

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordningPDF (ifyllningsbar pdf)

Ansökan/anmälan mulltoa, m.m. eller avlopp utan WCPDF (ifyllningsbar pdf)

Granneinformation om avloppsanordningPDF (måste fyllas i för hand)

Kontrollplan för enskild avloppsanordningPDF (måste fyllas i för hand)

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slamPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om eget omhändertagande av slamPDF (ifyllningsbar pdf)

Checklista för täthetskontroll av slamavskiljarePDF (måste fyllas i för hand)

Fritid och Kultur

Förening

Anmälan till föreningsregistretWord (ifyllningsbar word-blankett)

Bidrag

Ansökan om trivselbidrag 2018Word (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan om investeringsbidrag 2018Word (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan om föreningsbidrag 2018Word (ifyllningsbar word-blankett)
Anskan om bidrag för studieförbund 2018Word (ifyllningsbar word-blankett)

Träningstider

Ansökan om träningstider på Ekbackens konstgräs vintersäsongWord (ifyllningsbar word-blankett)
Ansökan om träningstider på Ekbackens fotbollsplaner sommarsäsongWord (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan om träningstider på Mekens fotbollsplanerWord (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan träningstider på Sturevallens idrottsplatsWord (ifyllningsbar word-blankett)
Ansökan om träningstider i inomhushallar och gymnastiksalarWord  (ifyllningsbar word-blankett)
Fortsättningsrader för ansökningsblanketter, träningstider
Används om raderna inte räcker till på ansökan om träningstider.
Fortsättningsrader för träningstider på Ekbackens konstgräsplan, vintersäsongWord (ifyllnadsbar word-blankett)
Fortsättningsrader för träningstider på Ekbackens fotbollsplaner, sommarsäsongWord (ifyllnadsbar word-blankett).
Fortsättningsrader för träningstider i inomhushallar och gymnastiksalarWord (ifyllnadsbar word-blankett)

Färdtjänst

Ansökan om färdtjänstPDF (måste fyllas i för hand)

Ansökan om riksfärdtjänstPDF (måste fyllas i för hand)

Kulturskolan

Anmälan till KulturskolanPDF (måste fyllas i för hand)

Du kan också göra anmälan via webben. Anmälan registreras då automatiskt hos Kulturskolans expedition.

Livsmedel

Underlag riskklassificeringPDF (ifyllningsbar pdf)

Registrering av livsmedelsanläggning (webbformulär)

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning (webbformulär)

Misstanke om matförgiftning (webbformulär)

Anmälan om ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet (webbformulär)

Lotteri

Ansökan, lotteri enligt 16 § lotterilagen (webbformulär)

Ansökan, registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen (webbformulär)

Lotteriredovisning (webbformulär)

Sammanställning lotteri (webbformulär)

Miljö och Hälsa

Anmälan om miljöfarlig verksamhetPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om driftstörningPDF (måste fyllas i för hand)

Försäljning av tobaksvaror (webbformulär)

Försäljning av e-cigaretterPDF (webbformulär)

Anmälan hygienisk behandling (inklusive solarium) (webbformulär)

Anmälan bassängbad (webbformulär)

Anmälan av drift av förskola, fritidshem och skola (webbformulär)

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område (webbformulär)

Anmälan om installation av cisternPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om cistern för brandfarlig vätska som tas ur brukPDF (ifyllningsbar pdf)

Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel (webbformulär)

Anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskadaPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om åtgärd inom vattenskyddsområdePDF (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområdePDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan/ansökan om installation av värmepumpPDF (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om dispens från sophämtningPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamålPDF (ifyllningsbar pdf)

Politiker/förtroendevalda

Begäran om arvode med mera för kommunala sammanträden och förrättningarWord (word-format, digitalt ifyllnadsbar)
Begäran om arvode med mera för kommunala sammanträden och PDF
förrättningarPDF (pdf-format, fylls i för hand)

Ersättning för förlorad arbetsinkomstWord (word-format, digitalt ifyllnadsbar)
Ersättning för förlorad arbetsinkomstPDF (pdf-format, fylls i för hand)

Blankett för samtyckePDF (måste fyllas i för hand)

Reseräkning Word(måste fyllas i för hand)

Underlag omställningsåtgärder förtroendevaldWord (wordformat, digitalt ifyllnadsbar)
Underlag omställningsåtgäder förtroendevaldPDF (pdf-format, fylls i för hand)

Serveringstillstånd

Anmälan om serveringsansvariga personer (webbformulär)

Ansökan för tillstånd för servering av alkoholdrycker (webbformulär)

Ansökan för tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten (webbformulär)

Ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap (webbformulär)

Folköl, anmälan om försäljning eller servering (webbformulär)

Socialbidrag/försörjningsstöd

Söker du försörjningsstöd för första gången ber vi dig kontakta individ och familjeomsorgen på telefon 0589-870 40.

Ansökningsblankett för förnyelse av ekonomiskt biståndPDF (måste fyllas i för hand)

Trafik och stadmiljö

Ansökningsblankett för schakttillståndPDF (ifyllningsbar pdf)

Bilaga ingrepp inom fornminnesområdePDF (pdf)

Färdiganmälan efter schaktPDF (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om driftbidrag för enskilda vägarPDF (ifyllningsbar pdf)

Trafikanordningsplan Arboga kommunPDF (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om trädfällningPDF (måste fyllas i för hand)

Ansökan om blomlådor för ökad trafiksäkerhetPDF (ifyllningsbar pdf)

Vasagymnasiet

Ansökan om inackorderingsbidrag läsåret 2017-2018PDF

Ansökan om resebidrag läsåret 2017-2018PDF

Ansökan om fri skolresa läsåret 2017-2018PDF (Ansökan avser elever som åker från Götlunda till gymnasieskolor i Örebro)

Ansökan om specialkost i skolan samt informationsbrevPDF

Ansökan om ledighetPDF

Verksamheten för funktionshinder

Begäran om insats enligt LSSPDF (måste fyllas i för hand)

Intresseanmälan om behov av bostad med särskild service enligt LSSPDF (måste fyllas i för hand)

Ersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaroWord (ifyllningsbar word-blankett)

Vård och omsorg

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagenPDF (måste fyllas i för hand)

Ärende till demensteametWord (ifyllningsbar word-blankett)

Överförmyndare

Blanketter gällande överförmyndare finns på Köpings kommuns webbplats.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer