Dödsboanmälan

Huvudregel är att det ska göras en bouppteckning efter den avlidne.

 

Bouppteckning kan ersättas med dödsboanmälan om den dödes tillgångar inte täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet.

 

Bland tillgångarna får inte finnas fast egendom eller tomträtt. Däremot kan det finnas försäkring med förmånstagarförordnande som inte medräknas som tillgång i dödsboet.

 

Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden. Dödsbodelägare eller bouppgivare (utsedd att företräda dödsboet) kan vända sig till socialförvaltningen för information och hjälp med utredning av dödsboanmälan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer