Revisorernas granskningar

Granskningar 2016

Granskning av delårsrapport

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisorernas bedömning och rapport delårsgranskning 2016.pdf 7.5 MB 2016-12-14 09.21

Granskning av kommunens övergripande investeringsprocess

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv och rapport Investeringar.pdf 7.3 MB 2016-12-14 09.15
Projektplan Investeringar.pdf 120.8 kB 2016-12-14 09.15

Granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst samt uppföljning av tidigare granskning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv och rapport Granskning av arvoden med bilagor.pdf 3.2 MB 2016-09-02 13.53
Projektplan granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst.pdf 244.6 kB 2016-09-02 14.06

Granskningar 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förstudie IT verksamheten.pdf 4.4 MB 2016-09-27 11.21
Förstudie om bemanningsresurser inom individ- och familjeomsorgen.pdf 4.5 MB 2016-09-27 11.21
Granskning av delårsrapport.pdf 1 MB 2016-09-27 11.21
Granskning av inköp och upphandling.pdf 1.7 MB 2016-09-27 11.21
Granskning av kontroll av anställdas bisysslor.pdf 6.8 MB 2016-09-27 11.21

Granskningar 2014

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskning av delårsrapport.pdf 7.7 MB 2016-09-27 11.22
Styrelse- och nämndledamöters närvaro.pdf 6.2 MB 2016-09-27 11.22
Styrning och uppföljning av fritidsanläggningar.pdf 2.7 MB 2016-09-27 11.22
Styrning och uppföljning av föreningsstöd.pdf 2.5 MB 2016-09-27 11.22

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 december 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer